Research & Teaching-support Staff


Dr. Ning CAO

曹宁博士

Dr. Benjamin CZAPNIK
Dr. Sirui HAN
Dr. Lili YANG
Dr. Linhan ZHANG
Dr. Yawen ZHENG
Ms. Raquel D. AMADOR
Mr. Wai Ho CHEUK

Ms. Mengyuan QIAO

乔梦圆女士

Ms. Sayaka RI
Mr. Pierce LAI
Ms. Gloria LIN
Mr. Zachary Bryce MARCONE
Dr. Dini SEJKO


(852) 3943 4394

Ms. Junyu SUN
Dr. Chao WANG
Ms. Bianca YIP
Mr. Ronald YU