Research & Teaching-support Staff


Dr. Ning CAO

曹宁博士

Dr. Xiaohan GONG
Ms. Raquel D. AMADOR
Ms. Jenny CHAN
Ms. Yige FAN
Ms. Chloe FUNG
Mr. Pierce LAI
Ms. Gloria LIN
Ms. Gigi LO
Mr. Mateusz SLOWIK
Mr. King Yu SUEN
Ms. Jenny SUN
Ms. Frances WANG
Mr. Yiyang XIONG
Ms. Lucy ZHONG